1. קבלת תנאי החבילה

השימוש באתר זה, “פורטל העידן החדש” ו/או https://newage-portal.co.il/ ו/או https://www.newage-portal.com ו/או https://newage-portal.co.il (להלן: “האתר”), על ידך, משתמש הקצה (להלן: “משתמש הקצה”), באמצעות הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר ו/או פתיחת חנות באתר או ביצוע קנייה בחנות באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי החבילה שלהלן, שנקבעה ע”י אלמוג תכנון פיננסי הגשר בין שמיים לארץ החיבור בין חומר ורוח בע”מ ח.פ 513585034 שכתובתה רח’ גיבורי ישראל 24 נתניה (להלן: “פורטל העידן החדש”).

במידה ואינך מסכים לתנאי החבילה שלהלן (להלן: “תנאי החבילה”), עליך להימנע מרכישת חבילה.

כל המבצע רכישת חבילה באתר מצהיר בזאת כי הינו מודע לתנאי החבילה באתר ומקבלה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד פורטל העידן החדש , האתר, בעלי האתר, מנהליו, דירקטורים ונושאי משרה פורטל העידן החדש , סוכניהם, שלוחיהם או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות פורטל העידן החדש על פי תנאי החבילה שלהלן

פורטל העידן החדש שומרת על זכותה לשנות את תנאי החבילה מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי במדיניות הפרטיות יחול אך ורק על שימוש באתר שנעשה לאחר השינוי כאמור

תנאי החבילה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ונשים כאחד.

 1. חבילות שירות

פורטל העידן החדש תספק שירותי אחסנה, חשיפה, קידום, שיווק ופרסום עבור המטפלים והמרכזים ההוליסטיים והאלטרנטיביים, בהתאם ובכפוף למפורט בחבילה אשר נרכשה:

חבילת שיווק מיתוג בסיס

 • אתר מיניסייט חדשני ידידותי למשתמש
 • מידע מטפל | תעודות הסמכה | התמחויות | תמונות ווידאו | יצירת קשר ישירה | בלוג אישי | שיתוף פרופיל בפייסבוק | קישורים חיצוניים
 • טופס יצירת קשר ישירות למטפל
 • חשיפה וקידום
 • 1 תחומי התמחות   1 שיטות טיפול
 • פרסום אירועים וקורסים ללא הגבלה
 • פרסום אירוע לפי תחום | שיתוף אירוע רשתות חברתיות | אפשרות למכירת כרטיסים
 • חנות אינטרנטית למכירת:
  טיפולים, אירועים, קורסים ומוצרים
 • חבילת שיווק מיתוג מתקדמת

 • אתר מינסייט חדשני ידידותי למשתמש
 • מידע מטפל | תעודות הסמכה | התמחויות | תמונות ווידאו | יצירת קשר ישירה | בלוג אישי | שיתוף פרופיל בפייסבוק | קישורים חיצוניים
 • טופס יצירת קשר ישירות למטפל
 • חשיפה וקידום
 • 4 תחומי התמחות  4 שיטות טיפול
 • פרסום אירועים וקורסים ללא הגבלה
 • פרסום אירוע לפי תחום | שיתוף אירוע רשתות חברתיות | אפשרות למכירת כרטיסים
 • חנות אינטרנטית למכירת:
  טיפולים, אירועים, קורסים ומוצרים
 • מודעה מודגשת  ופרסום במומלצים
 • חבילת שיווק מיתוג מתקדמת מורחבת

 • אתר מינסייט חדשני ידידותי למשתמש
 • מידע מטפל | תעודות הסמכה | התמחויות | תמונות ווידאו | יצירת קשר ישירה | בלוג אישי | שיתוף פרופיל בפייסבוק | קישורים חיצוניים
 • טופס יצירת קשר ישירות למטפל
 • חשיפה וקידום
 • 6 תחומי התמחות  6 שיטות טיפול
 • פרסום אירועים וקורסים ללא הגבלה
 • פרסום אירוע לפי תחום | שיתוף אירוע רשתות חברתיות | אפשרות למכירת כרטיסים
 • חנות אינטרנטית למכירת:
  טיפולים, אירועים, קורסים ומוצרים
 • מודעה מודגשת מתקדמת ופרסום במומלצים

 

 1. הגבלת אחריות
 • פורטל העידן החדש אינה מהווה כל צד לעסקת המכירה של המוצרים בין בתי העסק והקונים. לכן לפורטל העידן החדש אין כל שליטה בדבר הכמות, האיכות, חוקיות, מוסריות או כל עניין אחר הקשור למוצרים הנמכרים באתר. פורטל העידן החדש אינה אחראית בדבר אמיתות או דיוק רישום ופרסום המוצרים ואין לה את היכולת לוודא כי בית העסק או הקונה סיימו וביצעו את עסקת המכירה בהצלחה.
 • לפורטל העידן החדש אין את היכולת לוודא את זהותם, גילם ואזרחותם של בית העסק ו/או משתמש הקצה באתר והיא אינה מבצעת בדיקה מקדמית של בית העסק ו/או משתמש הקצה באתר או של תוכן או מידע המפורסמים באתר ע”י בית העסק ו/או משתמש הקצה. על כן פורטל העידן החדש אינה אחראית בדבר זהות בית העסק ו/או משתמש הקצה או התוכן והמידע המפורסמים באתר.
 • בית העסק ו/או משתמש הקצה מסכים בזאת במפורש כי השימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. פורטל העידן החדש, עובדיה, סוכניה, מנהליה, צדדים שלישיים המספקים תוכן אינם מתחייבים כי השימוש באתר יהיה נטול הפרעות או חסר תקלות או טעויות או יינתן כסדרו בלא הפסקות. כמו-כן הם אינם ערבים לדיוק, למהימנות התוכן או המידע או המוצרים המפורסמים באתר ואף לאחר אספקתם.
 • פורטל העידן החדש לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי כל תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר שלא במשפט ועוד), כלפי בית העסק ו/או משתמש הקצה או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או מאי תקינותו ו/או נזק למחשבו של בית העסק ו/או משתמש הקצה ו/או מידע המאוחסן במחשבו של בית העסק ו/או משתמש הקצה ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר, צפוי או שאינו צפוי ו בית העסק ו/או משתמש הקצה מצהיר בזאת כי הינו אחראי באופן בלעדי לכל שימוש הנעשה על ידו באתר או במוצרים.
 • המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות בתי העסק בלבד ואין בהצגתם משום לקיחת אחריות מצד פורטל העידן החדש לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות בתי העסק ועוד.
 • פורטל העידן החדש לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שהתבצעה ע”י בתי העסק או ע”י מי ממשתמשי הקצה באתר.
 • פורטל העידן החדש לא תישא באחריות לכל אתר חיצוני המקושר אליה באמצעות קישור או לינק. פורטל העידן החדש לא תישא באחריות לכל תוכן, פעולה, פרסום, מכירה או מוצר הזמינים באתרים כאמור.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכל מקרה, חבותה ואחריותה של פורטל העידן החדש כלפי כל טענה שהעלה בית העסק, והנובעת או הקשורה לתנאי שימוש אלה, לא תעלה על הסכומים ששולמו לה על ידי בעל העסק, במשך שלושת החודשים שקדמו למועד העלאת הטענה.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכל מקרה, לא תהיה כל חבות ו/או אחריות של פורטל העידן החדש כלפי בית העסק ו/או משתמש הקצה.
 • על אף האמור לעיל, פורטל העידן החדש רשאית למסור לצדדים שלישיים, פרטי התקשרות של בעל העסק, בכל מקרה בו היא תמצא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי פעולות בעל העסק באתר מפרות או עשויות להפר את תנאי השימוש. כמו כן, בכל מקרה של הפרה או הודעה על טענה להפרה, של בית העסק ו/או משתמש הקצה באתר, פורטל העידן החדש תהיה רשאית למסור את פרטיו של בית העסק ו/או משתמש הקצה, אם על פי צו שיפוטי, אם במסגרת הליך משפטי או בשל הודעה על כוונה לנקוט נגדה בהליך משפטי כאמור (פליליים או אזרחיים).
 1. קניין רוחני

האתר הינו רכושה הבלעדי של פורטל העידן החדש ו פורטל העידן החדש הינה בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר וכל זכויות הקניין הרוחני באתר. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת יצירת קישור, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של פורטל העידן החדש בכל דרך שהיא, בשלמותן או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב פורטל העידן החדש אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המפר עונשים או קנסות פליליים או אזרחיים.

בית העסק ו/או משתמש הקצה לא יפרסם באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות ללא קבלת הרשאה מפורשת מבעלי הזכויות. פורטל העידן החדש לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע להפרת זכויות קניין רוחני שהתבצעו ע”י בית העסק או משתמש הקצה באמצעות פרסום אובייקטים באתר. פורטל העידן החדש שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל מידע באתר המפר כל זכויות קניין רוחני שהובא לידיעתה כדבר הפרה.

בית העסק ו/או משתמש הקצה מעניק בזאת לפורטל העידן החדש רישיון בלתי הדיר, שאינו בלעדי, אינו מוגבל בזמן ובמקום וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את התכנים אותם הוא מפרסם באתר (בחלקו או בשלמותו) וכן לשלב חומר זה ביצירות נגזרות או אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה. בית העסק ו/או משתמש הקצה מאשר לכל משתמש בית העסק ו/או משתמש הקצה לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את התכנים אותם הוא מפרסם באתר לשימושו האישי של אותו בית העסק ו/או משתמש הקצה.

 1. שינויים

פורטל העידן החדש שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מדיניות פרטיות זו מפעם לפעם. במקרה של שינויים מהותיים במדיניות פרטיות זו, פורטל העידן החדש  תודיע על כך באמצעות הודעה בולטת בדף הבית של האתר או על-ידי שליחת הודעה ישירה למשתמש הקצה. המשך השימוש בשירות מהווה את הסכמת משתמש הקצה למדיניות פרטיות זו ולעדכונים שלה.

 

כל האמור לעיל מצטרף לתנאי השימוש ולתנאי הפרטיות כפי שמופיעים באתר.