מבצע

דיסק דואה בערבה +דיסק כמיהה – דוביק גל

140.00 120.00

שני דיסקים של מוזיקה מקורית מתוקשרת

נמכר על ידי החנות של דוביק גל - נגינה וטיפול בצלילים לנפש וללב
דווח על שימוש לרעה
Category: SKU: 12123

תיאור

שני דיסקים המשלימים אחד את השני למצע נרחב של צלילים ותדרי מוזיקה מקורית מתוקשרת לרגיעה לנפש וללב

החנות של דוביק גל - נגינה וטיפול בצלילים לנפש וללב

בחנות שלי ניתן לרכוש את צלילי המוזיקה המתוקשרת ממני אליכם. צלילים ותדרים שיקחו אתכם לצלילה עמוקה פנימה ללב ולנפש ולהרגעת וריפוי כל תא ותא בגוף.

מוצרים נוספים מ- החנות של דוביק גל - נגינה וטיפול בצלילים לנפש וללב

מדיניות משלוח

  • אספקה ללקוח עד 10 ימי עסקים בכפוף ומותנה בזמני אספקה של דואר ישראל. עלות משלוח תתווסף בנפרד מעבר לעלות המוצר ותתעדכן בכפוף למחירון אספקת המוצרים נכון למועד האספקה.
  • תינתן אופציה לאיסוף עצמי ללא חיוב נוסף.

{0}10{/0} {1}                 {/1} {2}מדיניות החזר {/2} {0} {/0}

ניתן להחזיר את המוצר סגור (ללא שנפתח) באריזתו המקורית עד 16 ימי עסקים מרגע קבלת המוצר ובהתאם לחוק החזרת מוצר המפורט להלן: לשון הסעיף בחוק     4ג.      (א)  עוסק המציע, המציג, או המוכר טובין לצרכן, יציג במקום עסקו, במקום הנראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות, מודעה המפרטת את מדיניותו לגבי החזרת טובין שלא עקב פגם; במודעה יצוין אם ניתן להחזיר טובין כאמור, לרבות הגבלות להחזרת הטובין, תנאי ההחזרה, אופן וסוג ההחזר שיקבל הצרכן (בחוק זה – מדיניות החזרת טובין); צוין במודעה כי לא ניתן להחזיר טובין, הן בדרך כלל והן במקרים מסוימים, יחולו הוראות סעיף 2(ב2). (ב)  ביקש הצרכן להחזיר לעוסק טובין שלא עקב פגם, בהתאם למדיניות החזרת טובין המפורטת במודעה, והעוסק לא פעל בהתאם לאותה מדיניות, רשאי הצרכן להחזירם לעוסק בתוך שבעה ימים מיום שסורב, והעוסק יהיה חייב להשיב לו את מלוא התמורה שקיבל באופן שבו שילם הצרכן, ובלבד שלא חלה הרעה במצב הטובין; לענין זה, פתיחת האריזה כשלעצמה לא תיחשב כהרעה במצב הטובין, אלא אם כן השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, קבע אחרת לגבי טובין או סוגי טובין. (ג)   לא הציג עוסק מודעה כאמור בסעיף קטן (א), חזקה כי מדיניותו לגבי החזרת טובין שלא עקב פגם היא מתן אפשרות לצרכן להחזיר לו את הטובין, וההוראות לפי סעיף קטן (ב) יחולו לענין זה, בשינויים המחויבים.   (ד)  הוראות סעיף זה לא יחולו על – (1)   מוצרי מזון או טובין פסידים; (2)   טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק, או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית; (3)   טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן; (4)   טובין שבהתאם להוראות שניתנו לפי דין אין להחזירם; (5)   טובין שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת. (ה)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות העומדת לצרכן במקרה של הפרת תנאי עסקה לפי כל דין. (ו)   השר רשאי לקבוע הוראות לענין סעיף זה, לרבות בדבר הצגת המודעה במקום העסק כאמור בסעיף קטן (א), ובדבר גודל האותיות.

ביטול / החזרה / מדיניות החלפה

בדבר ביטול/ החזרה/ ומדיניות החלפה:
עת ביטול עסקה במועד החוקי הקבוע בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) העוסק רשאי לגבות דמי ביטול שלא יעלו על 5% ממחיר המוצר או מערך השירות, או 100 ₪, לפי הנמוך. דמי הביטול יחושבו מהמחיר הכולל של העסקה (כולל דמי רישום, דמי טיפול וכו').  בנוסף, אם התמורה שולמה בכרטיס אשראי, העוסק רשאי לגבות עמלת תשלום באשראי בתנאי שהוא הציג הוכחה לסכום ששולם בפועל לחברת האשראי בגין ביצוע העסקה.
    לשון הסעיף בחוק     4ג.      (א)  עוסק המציע, המציג, או המוכר טובין לצרכן, יציג במקום עסקו, במקום הנראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות, מודעה המפרטת את מדיניותו לגבי החזרת טובין שלא עקב פגם; במודעה יצוין אם ניתן להחזיר טובין כאמור, לרבות הגבלות להחזרת הטובין, תנאי ההחזרה, אופן וסוג ההחזר שיקבל הצרכן (בחוק זה – מדיניות החזרת טובין); צוין במודעה כי לא ניתן להחזיר טובין, הן בדרך כלל והן במקרים מסוימים, יחולו הוראות סעיף 2(ב2). (ב)  ביקש הצרכן להחזיר לעוסק טובין שלא עקב פגם, בהתאם למדיניות החזרת טובין המפורטת במודעה, והעוסק לא פעל בהתאם לאותה מדיניות, רשאי הצרכן להחזירם לעוסק בתוך שבעה ימים מיום שסורב, והעוסק יהיה חייב להשיב לו את מלוא התמורה שקיבל באופן שבו שילם הצרכן, ובלבד שלא חלה הרעה במצב הטובין; לענין זה, פתיחת האריזה כשלעצמה לא תיחשב כהרעה במצב הטובין, אלא אם כן השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, קבע אחרת לגבי טובין או סוגי טובין. (ג)   לא הציג עוסק מודעה כאמור בסעיף קטן (א), חזקה כי מדיניותו לגבי החזרת טובין שלא עקב פגם היא מתן אפשרות לצרכן להחזיר לו את הטובין, וההוראות לפי סעיף קטן (ב) יחולו לענין זה, בשינויים המחויבים.   (ד)  הוראות סעיף זה לא יחולו על – (1)   מוצרי מזון או טובין פסידים; (2)   טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק, או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית; (3)   טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן; (4)   טובין שבהתאם להוראות שניתנו לפי דין אין להחזירם; (5)   טובין שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת. (ה)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות העומדת לצרכן במקרה של הפרת תנאי עסקה לפי כל דין. (ו)   השר רשאי לקבוע הוראות לענין סעיף זה, לרבות בדבר הצגת המודעה במקום העסק כאמור בסעיף קטן (א), ובדבר גודל האותיות.

Questions and Answers

You are not logged in

מצטערים, אין עוד הצעות זמינות