ברכת החודש למטפלים ההוליסטים

ברכת החודש למטפלים ולמנטורים

שליחי אור אהובים

ננשום עמוק ✨
ננקה הכל ?
עוד יום בו צועדים אנו בדרך
צועדים אל מציאות חיינו החדשה
ובכל פעם שנראה כאילו קשה הדרך
ומחפשים אנו את הכוחות לצעד הבא

נזכור כי קוסמים אנו
ונצא לרגע מהתמונה
נשייט מעלה לעולמות הבריאה
ונזרים לתמונה ממעל
את זהרורי האהבה
נזרים בחיוך נזרים בשלווה
ומייד יעלם הקושי תתפוגג העננה
כי זוכרים אנו כעת
אנו הם הקובעים את העלילה
אנו הם בוראי היצירה
חיכו אהובים יקרים חיכו
כי חוזרים אנו כעת
לצעוד יחד את הצעד הבא
הצעד הבא בהמשך המסע
הולך להיות הוא קסום ומופלא
ברוכים אתם אחים אהובים
שלחי שמיים על פני ארץ
בוראי הפוטנציאליים החדשים
על פני ארץ
ברוכים אתם ?♥?

המבצעים הלוהטים של החודש

מטפלי החודש

פוסטים אחרונים