EMF

EMF מייצג את הביטוי Eectro Magnetic Field, משמעותו היא איזון השדה האלקטרו מגנטי של הגוף. הEMF הוא בעצם מסע אל עצמי, שנעשה באופן אנרגטי. זה הוא למעשה כוונון אנרגטי אשר מטרתו היא לחבר אותנו לעוצמתנו הפנימית, לשחרר מטענים ולעשור לנו להגשים את הפוטנציאל הטמון בנו. ניתן לבצע את הEMF גם מרחוק, הטיפול בEMF מורכב מסדרת פגישות. מהות התהליך היא טרנספורמציה, התהליך הוא בלתי הפיך ומעודד התקדמות מהירה, ולכן גם לא נוצר תלות בין מטופל למטפל, כי ההשפעה היא מיידית. השיטה מומלצת מאד כטיפול יעיל בילדים עם תסמונות היפר אקטיביות, הפרעות קשב ולמידה, ובכלל.

המשך קריאה…