מגנטים

בטיפול במגנטים משתמשים בשדות מגנטיים סטטיים, חשיפת חלקים מסוימים בגוף לשדות מגנטוסטטיים תביא להשפעות בריאותיות חיוביות. במהלך הטיפול, מופעלים על הגוף שדות מגנטיים המופקים ממכשירים אלקטרומגנטיים או ממגנטים תמידיים. התועלת הבריאותית עשויה להיות מפורשת, כגון ריפוי פצעים, או כללית יותר, למשל “הגברת האנרגיה” או ה”חיוניות”.