זיהוי שחרור וזימון זוגיות נשמתית 

תרגיל לזיהוי ושחרור חסמים ואמונות מעכבות

מדיטציה לשחרור אמונות

מדיטציה לזימון זוגיות