וידאו הקדמה

 

עריכת וידאו תוכנת פילמורה

 

 

בפעם הראשונה מול המצלמה

 

https://drive.google.com/drive/folders/14lNkgWfbWPvFA0ua04L-9oB5Sgp1LJtr?usp=sharing