הרפואה ההוליסטית מטפלת גם בנושא חיזוק הביטחון העצמי, בגישה המתייחסת למטופל כמכלול ב- 4 הרבדים: ברובד האנרגטי, ברובד המנטלי, ברובד הפיזי וברובד הרגשי.

מטפלים בתחום חיזוק הביטחון העצמי

קורסים ומוצרים בתחום חיזוק הביטחון העצמי

אירועים בתחום חיזוק הביטחון העצמי

ביטחון עצמי תורם במידה רבה למימוש כל היכולות שלנו ומשפיע על כל תחום בחיינו, חווית הערך העצמי קשורה במהותה לתחושות של קבלה עצמית,”אני בסדר כמו שאני וראוי לאהבה, לא משנה מה יקרה”. נטייה לביקורת עצמית, קנאה והשוואות עם אחרים פוגעות בביטחון עצמי.

דוגמאות לחוסר ביטחון העצמי

  • דימוי עצמי נמוך / ביטחון עצמי אישי נמוך – האופן בו האדם תופס את עצמו ותכונותיו.
  • דימוי גוף נמוך
  • דימוי עצמי חברתי נמוך
  • דימוי עצמי תעסוקתי נמוך

שיטות אשר נותנת דגש בנושא חיזוק הביטחון העצמי