התחייבויות המטפל

 1. המטפל מתחייב לתת שירות למטופלים המנויים בכתב השירות, בכפוף להפניה מהחברה.
 2. המטפל מתחייב לתת שירות כמיטב יכולתו וזמנו.
 3. המטפל מתחייב לאפשר שיחת הכרות / אבחון ראשוני עם המטופל ללא עלות (עד 10 דק)
 4. המטפל מתחייב לבצע 3 טיפולים לחבר בכתב השירות במחיר של 50% ממחיר הטיפול .
 5. מטפל אשר בנוסף מעביר אירועים, קורסים וסדנאות, יעניק לחברים המנויים בכתב השירות 25% הנחה.
 6. המטפל מתחייב כי זמינות הטיפול תהא עד 14 ימי עסקים מיום יצירת הקשר לתיאום הטיפול, למעט מקרים חריגים (נסיעות, חופשות, כוח עליון).
 7.  ארע מקרה ונאלץ המטפל לבטל הטיפול, יודיע על כך למטופל 24 שעות טרם תחילת הטיפול לכל הפחות (למעט במקרים חריגים).
 8. על המטפל להיות רשום באתר המטפלים (פורטל העידן החדש), במסלול הרישום הבסיסי לכל הפחות.
 9. המטפל מתחייב כי הטיפול יבוצע אך ורק על ידו, ולא על ידי מי מטעמו.
 10. המטפל מתחייב לדאוג לכיסוי ביטוחי מסוג אחריות מקצועית, כולל צד ג’, בתוקף.

התחייבויות החברה

 1. החברה מתחייבת לפרסום המטפל בפורטל – כמטפל הנותן שירות בכתב השירות.
 2. החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה להגברת המודעות בנושא רפואת העידן החדש בקרב אזרחי מדינת ישראל, ובעולם כולו.
 3. החברה מתחייבת ליצירת שיתופי פעולה והפרייה הדדית בין המטפלים.
 4. החברה מתחייבת להפניית את הלקוחות המנויים בכתב השרות של רפואת העידן החדש למטפלים הרשומים בפורטל העידן החדש בלבד .
 5. החברה מתחייבת להגביל את כמות ההפניות על פי דרישת המטפל .

החברה מתחייבת כי הסכם מטפל נותן שירות למנויי כתב השירות “רפואת העידן החדש” הינו ללא כל התחייבות וניתן להפסיקו בכל עת .

להצטרפות מלאו את הפרטים

[wpforms id=”14387″ title=”false” description=”false”]