תהליך קצר וממוקד
שמחבר בין כל הצ’אקרות
מאזן בין ארבעת היסודות שלנו.

מחבר לאנרגיות השער 21/12/18
כניסה לשנת האחדות.

כל אחד עובר את התהליך באופן שונה,
מקבל מתוך התדר מה שהוא זקוק לו.

ממליצה להקשיב עם אזניות.