איך להשתמש

למה בחרתי

מי אני לערכה

זימון ניסים

זימון החופש הפנימי

יצירת שקט פנימי

חיבור ליכולת הביטוי

מדיטציה לביטוי

מדיטציה ליצירת שפע

מדיטציה ליצירת שפע

תרגיל לזימון שפע

מדיטציה לסליחה עצמית

תרגיל להתחיל נכון מעכשיו